FIND YOUR EXPERT – medzinárodný nábor je nemecká poradenská spoločnosť, ktorá sa špecializuje na sprostredkovanie práce pre domácich a medzinárodných lekárov na nemeckých klinikách. Náš skúsený tím Vám poskytne odborné poradenstvo a bude Vás sprevádzať na ceste k získaniu trvalého pracovného pomeru v Nemecku. Aj po začatí Vašej novej činnosti Vám budeme radi k dispozícii ako primárny kontakt a spolu s Vami vypracujeme dlhodobý kariérny plán.

Našimi zadávateľmi sú kliniky urgentnej medicíny, špecializované kliniky, kliniky poskytujúce základnú a štandardnú starostlivosť, kliniky poskytujúce maximálnu starostlivosť, ako aj rehabilitačné kliniky v Nemecku.

Hľadáme ...

... slovenských lekárov špecialistov a lekárov asistentov na prácu v nemeckých klinikách urgentnej medicíny a špecializovaných klinikách, klinikách poskytujúcich základnú a štandardnú starostlivosť, klinikách poskytujúcich maximálnu starostlivosť, ako aj v rehabilitačných klinikách. Zameriavame sa hlavne na sprostredkovanie lekárov pre špecializáciu v odbore anesteziológie, neurológie, onkológie a psychosomatiky.

Špecializácia: V Nemecku sú v ponuke príležitosti na zaujímavé pozície takmer pre každú lekársku špecializáciu.
Okrem špecializácie v odbore anesteziológie, neurológie, onkológie a psychosomatiky patria do nášho sprostredkovateľského portfólia aj nasledujúce lekárske odbory: všeobecná chirurgia, oftalmológia, gynekológia a pôrodníctvo, cievna chirurgia, otorinolaringológia, kožné a pohlavné choroby, kardiochirurgia, vnútorné lekárstvo (s pododbormi angiológia, endokrinológia a diabetológia, gastroenterológia, hematológia a onkológia, kardiológia, nefrológia a pneumológia), detská chirurgia, ortopédia a úrazová chirurgia, fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia, psychiatria a psychoterapia, psychosomatická medicína a psychoterapia, rádiológia, hrudná chirurgia, urológia a viscerálna chirurgia.

Ponúkame Vám ...

... široké spektrum služieb, aby sme spolu s Vami zorganizovali úspešné sprostredkovanie pracovníkov. Naše nižšie uvedené služby sú Vám k dispozícii zdarma:

 • Trvalé monitorovanie procesu sprostredkovania
 • Prezentácia voľných pracovných miest v Nemecku
 • Prvý pohovor na mieste v Rakúsku (dobrovoľný, podľa potreby)
 • Cestovné náklady do Nemecka, prenocovanie (po dohovore)
 • Poradenstvo v Berlíne a iných nemeckých mestách
 • Pomoc pri zostavení potrebných podkladov
 • Podpora pri organizovaní jazykových kurzov
 • Organizácia a prevzatie nákladov za jazykové skúšky
 • Osobný koučing na pohovor uchádzača
 • Sprevádzanie na pohovor uchádzača (podľa potreby)
 • Aktívna podpora pri aprobáciách a pri získavaní pracovného povolenia
  Preklad potrebných dokumentov (po dohovore)
 • Informácie o podmienkach právneho rámca v Nemecku
 • Poradenstvo pred podpisom pracovnej zmluvy
 • Primeraná odmena (podľa platných nemeckých taríf (napr. lekári Tv/VkA, AVR))
 • Pomoc pri hľadaní bývania, materskej školy alebo školy (po podpise zmluvy)

Požiadavky

Podmienkou pre sprostredkovanie práce je úspešné dokončenie štúdia humánnej medicíny, dobrá znalosť nemeckého jazyka* a ochota dlhodobejšieho pobytu v Nemecku.
*prednostne certifikát B2 (Goetheho inštitút, TELC alebo univerzita)

Tešíme sa na Vašu prihlášku

Máte záujem o atraktívne profesijné výzvy v Nemecku a spĺňate podmienky pre úspešné sprostredkovanie práce? Potom sa tešíme na Vašu prihlášku.

Stiahnut formulár žiadosti

Zašlite, prosím, e-mailom nasledujúce dokumenty na adresu:
info@find-your-expert.com

 1. prihláška
 2. podrobný životopis s fotografiou a kontaktnými údajmi – použite, prosím, náš formulár žiadosti
 3. certifikáty (diplom, jazykové certifikáty, profesijné pôsobenie, atď.)

Kontakt

Find Your Expert® – International Recruiting

Berliner Allee 38
13088 Berlin
Germany
Google Maps

Fon: +49 (30) 346 466 740
Fax: +49 (30) 346 466 749
E-Mail: info@find-your-expert.com
Web: www.find-your-expert.com